نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور درباره بیانات ایشان در نماز جمعه درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی فرمودند: «... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‏شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‏ای است که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‏دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‏های این جانب بود... باید عرض کنم حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‏الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است...».

امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور درباره بیانات ایشان در نماز جمعه درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی فرمودند: «... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‏شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‏ای است که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‏دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‏های این جانب بود... باید عرض کنم حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‏الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است...».