نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام ضمن تائید اعضای شورای عالی بر حفظ استقلال و احترام قوه قضائیه تأکید کردند.

اعضای شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام ضمن تائید اعضای شورای عالی بر حفظ استقلال و احترام قوه قضائیه تأکید کردند.