نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیام رادیوـ تلویزیون خطاب به ملت ایران به مناسبت آغاز سال جدید ضمن تبریک سال نو اظهار امیدواری کردند که سال جدید سال اخوت ایمانی و وحدت کلمه و سال رحمت و سال حاکمیت قانون باشد هیچ کس غیرقانونی حکم نکند و تمام مجری قانون باشند و کسی در حدود غیرقانونی عمل نکند و همه در حدود خودشان عمل کنند.

* فرماندهان نیروی زمینی، هوایی، دریایی و فرماندهان ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تبریک سال نو ضمن برشمردن مفاسد دوران رژیم سابق و اشاره به وحدت و برادری موجود میان ارتش و نیروهای مسلح و اقشار مردم، به سران نظامی سفارش کردند که برای حفظ وحدت و همدلی و همراهی مردم که حاصل شده است کوشش کنند.

* امام خمینی در پیام رادیوـ تلویزیون خطاب به ملت ایران به مناسبت آغاز سال جدید ضمن تبریک سال نو اظهار امیدواری کردند که سال جدید سال اخوت ایمانی و وحدت کلمه و سال رحمت و سال حاکمیت قانون باشد هیچ کس غیرقانونی حکم نکند و تمام مجری قانون باشند و کسی در حدود غیرقانونی عمل نکند و همه در حدود خودشان عمل کنند.
* فرماندهان نیروی زمینی، هوایی، دریایی و فرماندهان ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تبریک سال نو ضمن برشمردن مفاسد دوران رژیم سابق و اشاره به وحدت و برادری موجود میان ارتش و نیروهای مسلح و اقشار مردم، به سران نظامی سفارش کردند که برای حفظ وحدت و همدلی و همراهی مردم که حاصل شده است کوشش کنند.