نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت فرارسیدن اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران امام خمینی پیامی فرستادند. امام در بخش مهمی از پیام خود فرمودند: «... اینجانب بنا ندارم از کسی تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم...».

* استادان دانشگاه تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به اشغال افغانستان از سوی قوای شوروی با ایشان در همین رابطه فرمودند: «... من [به سفیر شوروی] گفتم اگر شما خیال می‏کنید با سرنیزه بتوانید یک ملتی را خاضع کنید و استقرار هم پیدا بشود این اشتباه است...». امام خمینی با اشاره به تفاوت‏های بنیادین انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‏ها و با اشاره به آزادی کامل مردم در انقلاب اسلامی ایران فرمودند: «... در دنیا ما نداریم یک همچو انقلابی که دنبال سرش اینجوری با انسانیت رفتار شده باشد». امام در بیانات مفصلی درباره فرهنگ و تمدن شرق و غرب و آفت غربزدگی با اشاره به اشکالتراشی‏های عده‏ای از غربزدگان و مدعیان روشنفکری فرمودند: «... یک ملتی که همه ایستادند و رأی به یک قانونی دادند، [اینها] مخالفت می‏کنند، می‏گویند که این دمکراسی نیست... کجای دنیا این قدر دمکراسی است که مردم خودشان سرنوشت خودشان [را] دست بگیرند؟...». امام با اشاره به وفور احزاب و گروه‏ها که در ظرف چند ماهه پس از پیروزی اعلام موجودیت کرده‏اند فرمودند: «... اصل حزب بازی را برای همین درست کردند که نگذارند این ملت

* به مناسبت فرارسیدن اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران امام خمینی پیامی فرستادند. امام در بخش مهمی از پیام خود فرمودند: «... اینجانب بنا ندارم از کسی تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم...».
* استادان دانشگاه تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به اشغال افغانستان از سوی قوای شوروی با ایشان در همین رابطه فرمودند: «... من [به سفیر شوروی] گفتم اگر شما خیال می‏کنید با سرنیزه بتوانید یک ملتی را خاضع کنید و استقرار هم پیدا بشود این اشتباه است...». امام خمینی با اشاره به تفاوت‏های بنیادین انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‏ها و با اشاره به آزادی کامل مردم در انقلاب اسلامی ایران فرمودند: «... در دنیا ما نداریم یک همچو انقلابی که دنبال سرش اینجوری با انسانیت رفتار شده باشد». امام در بیانات مفصلی درباره فرهنگ و تمدن شرق و غرب و آفت غربزدگی با اشاره به اشکالتراشی‏های عده‏ای از غربزدگان و مدعیان روشنفکری فرمودند: «... یک ملتی که همه ایستادند و رأی به یک قانونی دادند، [اینها] مخالفت می‏کنند، می‏گویند که این دمکراسی نیست... کجای دنیا این قدر دمکراسی است که مردم خودشان سرنوشت خودشان [را] دست بگیرند؟...». امام با اشاره به وفور احزاب و گروه‏ها که در ظرف چند ماهه پس از پیروزی اعلام موجودیت کرده‏اند فرمودند: «... اصل حزب بازی را برای همین درست کردند که نگذارند این ملت با هم آشتی بکنند...». امام در پایان بیاناتشان بار دیگر بر لزوم پرهیز از پیروی از الگوهای غربی و ایجاد فرهنگ و تمدن مستقل تأکید کردند.
* همسر و فرزند جهان پهلوان تختی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی به بابک تختی، پسر جهان پهلوان تختی، فرمودند: «... پسرم، سعی کن همیشه پهلوان باشی نه قهرمان».
* گروهی از مردم خلخال با امام خمینی دیدار کردند.