نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شاه در دهلی اظهار داشت اگر مردم بحرین ایران را نمی خواهند، ایران از ادعای خود نسبت به بحرین دست برمی دارد.

شاه در دهلی اظهار داشت اگر مردم بحرین ایران را نمی خواهند، ایران از ادعای خود نسبت به بحرین دست برمی دارد.