نسخه چاپی | ارسال به دوستان

حمله شدید قذافی به ایران و شاه.

حمله شدید قذافی به ایران و شاه.