نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در طی نامه ای به آقای فقیهی مرندی از تبریک گویی ایشان به مناسبت ورود امام به نجف تشکر کردند.

امام خمینی در طی نامه ای به آقای فقیهی مرندی از تبریک گویی ایشان به مناسبت ورود امام به نجف تشکر کردند.