نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران، مشکینی امام جمعه قم، اعضای دبیرخانه مرکزی و ائمه جمعه سراسر کشور در حسینیه جماران به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تفسیر کلمه شریفه حسنه در قرآن فرمودند: «آقایان توجه دارید که ما امروز گرفتار هستیم به چه گرفتاری‏هایی... تمام تبلیغات برضد ماست. تمام دنیا به ضد اسلام قیام کرده‏اند ماباید برای خاطر خدا برای به دست آوردن حسنه خودمان با هم باشیم».

آقایان سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران، مشکینی امام جمعه قم، اعضای دبیرخانه مرکزی و ائمه جمعه سراسر کشور در حسینیه جماران به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تفسیر کلمه شریفه حسنه در قرآن فرمودند: «آقایان توجه دارید که ما امروز گرفتار هستیم به چه گرفتاری‏هایی... تمام تبلیغات برضد ماست. تمام دنیا به ضد اسلام قیام کرده‏اند ماباید برای خاطر خدا برای به دست آوردن حسنه خودمان با هم باشیم».