نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خانواده شهدای دزفول، جمعی از اهالی خرم آباد، پل دختر و کوهدشت لرستان و روحانیون منطقه و نمایندة ملاوی در مجلس شورای اسلامی و کودکان موسویه تهران به محضر امام خمینی رسیدند؛ در این دیدار امام فرمودند: «امتحان ملازم با وجود انسان است»؛ امام موقعیت‏ها و مناصبی را برای اشخاص پیش می‏آید امتحان الهی توصیف کردند و فرمودند: «امتحان مردم به ریاست، به رسیدن به هر مقام، این سخت‏تر است از امتحان در نقص اولاد و انفس. رؤسا هرجا هستند... باید بدانند که رسیدن به این مقام، امتحانی الهی است و سخت امتحانی است». امام با اشاره به اختلافات دولتمردان فرمودند: «رؤسا و دولتمردان بیدار بشوند مخاصمه را ترک کنند... این جوان‏ها که خون خودشان را در راه اسلام داده‏اند ببینند و دست از مخاصمات بردارند».

خانواده شهدای دزفول، جمعی از اهالی خرم آباد، پل دختر و کوهدشت لرستان و روحانیون منطقه و نمایندة ملاوی در مجلس شورای اسلامی و کودکان موسویه تهران به محضر امام خمینی رسیدند؛ در این دیدار امام فرمودند: «امتحان ملازم با وجود انسان است»؛ امام موقعیت‏ها و مناصبی را برای اشخاص پیش می‏آید امتحان الهی توصیف کردند و فرمودند: «امتحان مردم به ریاست، به رسیدن به هر مقام، این سخت‏تر است از امتحان در نقص اولاد و انفس. رؤسا هرجا هستند... باید بدانند که رسیدن به این مقام، امتحانی الهی است و سخت امتحانی است». امام با اشاره به اختلافات دولتمردان فرمودند: «رؤسا و دولتمردان بیدار بشوند مخاصمه را ترک کنند... این جوان‏ها که خون خودشان را در راه اسلام داده‏اند ببینند و دست از مخاصمات بردارند».