نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای عبدالله معصومی اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای عبدالله معصومی اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.