نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با ارسال نامه ای از آقای موسی یکتا (پاسخ تبریک بازگشت امام به قم) تشکر کردند.

امام خمینی با ارسال نامه ای از آقای موسی یکتا (پاسخ تبریک بازگشت امام به قم) تشکر کردند.