نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان عسگراولادی، شفیق، نیری و حیدری (مسئولان کمیته امداد امام خمینی) به محضر امام رسیدند. امام ضمن تشکر از فعالیت‏های آنان سفارش کردند که کارها با اخلاص باشد.

آقایان عسگراولادی، شفیق، نیری و حیدری (مسئولان کمیته امداد امام خمینی) به محضر امام رسیدند. امام ضمن تشکر از فعالیت‏های آنان سفارش کردند که کارها با اخلاص باشد.