نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تسلیت شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت جمعی از فرماندهان در سانحة سقوط هواپیما امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و با اشاره به توطئه امریکایی حمله به مخازن نفت کویت فرمودند: «... آمریکا... با کمک حکومت‏های مرتجع منطقه، مخازن نفت کویت را مورد هجوم قرار می‏دهد و جمهوری اسلامی ایران را مسؤول این جنایات بزرگ قلمداد می‏نماید...».

* در پاسخ به پیام تسلیت قاضی عبدالستار کفیل ریاست جمهوری بنگلادش به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت فرماندهان نظامی در سانحة هواپیما امام خمینی از وی تشکر کردند و در پیام خود یاد آور شدند: «آمریکا... برای نابودی جمهوری اسلامی... به وسیلة عراق و با کمک حکومت‏های مرتجع منطقه..مخازن نفت کویت را مورد هجوم قرار می‏دهد و جمهوری اسلامی ایران را مسؤول این جنایات... معرفی می‏نماید...».

* در پاسخ به پیام تسلیت شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت جمعی از فرماندهان در سانحة سقوط هواپیما امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و با اشاره به توطئه امریکایی حمله به مخازن نفت کویت فرمودند: «... آمریکا... با کمک حکومت‏های مرتجع منطقه، مخازن نفت کویت را مورد هجوم قرار می‏دهد و جمهوری اسلامی ایران را مسؤول این جنایات بزرگ قلمداد می‏نماید...».
* در پاسخ به پیام تسلیت قاضی عبدالستار کفیل ریاست جمهوری بنگلادش به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت فرماندهان نظامی در سانحة هواپیما امام خمینی از وی تشکر کردند و در پیام خود یاد آور شدند: «آمریکا... برای نابودی جمهوری اسلامی... به وسیلة عراق و با کمک حکومت‏های مرتجع منطقه..مخازن نفت کویت را مورد هجوم قرار می‏دهد و جمهوری اسلامی ایران را مسؤول این جنایات... معرفی می‏نماید...».