نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای محمدعلی رجایی نخست وزیر و هیأت وزیران به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام در این دیدار فرمودند: «گرفتاری امروز ما همین اختلافاتی است که مشاهده می‏شود». در این دیدار امام به دولت سفارش کردند که کارها و خدمات خود را به اطلاع مردم برسانند و از فعالیت اشخاص متخلف در وزارتخانه‏ها جلوگیری کنند؛ امام ضمن مقایسه دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به رابطه‏ای نظیر دولت با ملت اشاره کردند و فرمودند: «ملت پشتیبان دولت است».

آقای محمدعلی رجایی نخست وزیر و هیأت وزیران به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام در این دیدار فرمودند: «گرفتاری امروز ما همین اختلافاتی است که مشاهده می‏شود». در این دیدار امام به دولت سفارش کردند که کارها و خدمات خود را به اطلاع مردم برسانند و از فعالیت اشخاص متخلف در وزارتخانه‏ها جلوگیری کنند؛ امام ضمن مقایسه دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به رابطه‏ای نظیر دولت با ملت اشاره کردند و فرمودند: «ملت پشتیبان دولت است».