نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با ارسال نامه ای به ضرورت ادامه مبارزه تأکید کردند.

امام خمینی با ارسال نامه ای به ضرورت ادامه مبارزه تأکید کردند.