نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی خطاب به آقای حبیب‏الله عسگر اولادی فرمودند کلیه وجوه و اموال مجهول المالک و بی‏صاحب و بی‏وارث که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، در اختیارحجت الاسلام مهدی کروبی و حسن صانعی قرار می‏گیرد. امام خمینی در این حکم از آقایان خواستند تا از درآمد‏های حاصله حتی الامکان به بنیاد شهید، بنیادمستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی وبنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر کمک نمایند.

* امام خمینی با پیشنهاد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر مبنی بر اشتغال زندانیان گروهکی آزاد شده در مشاغل دولتی که از حساسیت کمتری برخوردار است، موافقت کردند.

* امام خمینی طی حکمی خطاب به آقای حبیب‏الله عسگر اولادی فرمودند کلیه وجوه و اموال مجهول المالک و بی‏صاحب و بی‏وارث که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، در اختیارحجت الاسلام مهدی کروبی و حسن صانعی قرار می‏گیرد. امام خمینی در این حکم از آقایان خواستند تا از درآمد‏های حاصله حتی الامکان به بنیاد شهید، بنیادمستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی وبنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر کمک نمایند.
* امام خمینی با پیشنهاد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر مبنی بر اشتغال زندانیان گروهکی آزاد شده در مشاغل دولتی که از حساسیت کمتری برخوردار است، موافقت کردند.