نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کارکنان برق تهران در همبستگی با انقلاب از ساعت 30 / 8 تا ده شب برق را قطع کردند تا اخبار رادیو و تلویزیون دولتی به گوش مردم نرسد.

کارکنان برق تهران در همبستگی با انقلاب از ساعت 30 / 8 تا ده شب برق را قطع کردند تا اخبار رادیو و تلویزیون دولتی به گوش مردم نرسد.