نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مأموریت رسیدگى به اختلاف صندوق تعاون صنفى و بانک مرکزى

امام خمینی در نامه ای به آقای میرحسین موسوی ایشان را مأمور رسیدگی به اختلاف ایجاد شده بین صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی نمودند. (صحیفه امام؛ ج 19، ص 297)