نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک احمدحسن البکر رئیس جمهور عراق در مورد استقرار جمهوری اسلامی، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و یادآور شدند که عاقبت اختناق ها انفجار است و آن نه صلاح ملت است و نه صلاح دولت.

* نمایندگان عشایر بنی کعب شادگان خوزستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن یادآور شدن فعالیت ها و کارشکنی های عناصر ضدانقلاب فرمودند: «وقتی مملکت آشفته شد، ناراحتی ها زیاد می شوند و کودتایی به پا خواهد شد».

* در پاسخ به پیام تبریک احمدحسن البکر رئیس جمهور عراق در مورد استقرار جمهوری اسلامی، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و یادآور شدند که عاقبت اختناق ها انفجار است و آن نه صلاح ملت است و نه صلاح دولت.
* نمایندگان عشایر بنی کعب شادگان خوزستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن یادآور شدن فعالیت ها و کارشکنی های عناصر ضدانقلاب فرمودند: «وقتی مملکت آشفته شد، ناراحتی ها زیاد می شوند و کودتایی به پا خواهد شد».