نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* درپاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم، رئیس جمهور مالدیو، به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.

* در آستانة روز ارتش، امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران و نیروهای مسلح از نقش ارتش در طول جنگ تحمیلی تجلیل کردند امام خمینی در پیام خود فرمودند: «من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود و تضعیف آنان را حرام می‏دانم. به عنوان فرمانده کل قوا به مسئولین و تصمیم گیرندگان نیز دستور می‏دهم که در هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح و بالا بردن آموزش‏های عقیدتی و نظامی و توسعة تخصص‏های لازم و خصوصاً حرکت به طرف خودکفایی نظامی غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزش‏های اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگه دارند».

* درپاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم، رئیس جمهور مالدیو، به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.
* در آستانة روز ارتش، امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران و نیروهای مسلح از نقش ارتش در طول جنگ تحمیلی تجلیل کردند امام خمینی در پیام خود فرمودند: «من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود و تضعیف آنان را حرام می‏دانم. به عنوان فرمانده کل قوا به مسئولین و تصمیم گیرندگان نیز دستور می‏دهم که در هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح و بالا بردن آموزش‏های عقیدتی و نظامی و توسعة تخصص‏های لازم و خصوصاً حرکت به طرف خودکفایی نظامی غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزش‏های اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگه دارند».