نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیونی خطاب به مردم ایران عید نوروز را تبریک گفتند. امام در پیامشان اقشار ملت را به اخوت و برادری و حفظ وحدت دعوت کردند.

امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیونی خطاب به مردم ایران عید نوروز را تبریک گفتند. امام در پیامشان اقشار ملت را به اخوت و برادری و حفظ وحدت دعوت کردند.