نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کلیه مسؤولان بلندپایه کشوری و لشکری و قضایی و فرهنگی و مسؤولان ادارات و نهادهای مختلف به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) امام جعفر صادق(ع) به محضر امام خمینی رسیدند. امام با اشاره به حقایق باطنی قرآن مجید و عجز بشر از درک آن به بعثت انبیای الهی و هدف آن و نیز مدعیان دروغین پیروی از حضرت موسی و عیسی (ع) پرداختند و سپس مدعیان پیروی از اسلام را مورد انتقاد قرار دارند و فرمودند: «در عین حال می‏بینید که هیچ شباهتی مابین سران آنها با اسلام نیست...». امام خمینی دولت‏های اسلامی را نصیحت کردند که در برابر ابرقدرت‏ها خصوصاً آمریکا مجتمع شوند و از آمریکا نترسند.

کلیه مسؤولان بلندپایه کشوری و لشکری و قضایی و فرهنگی و مسؤولان ادارات و نهادهای مختلف به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) امام جعفر صادق(ع) به محضر امام خمینی رسیدند. امام با اشاره به حقایق باطنی قرآن مجید و عجز بشر از درک آن به بعثت انبیای الهی و هدف آن و نیز مدعیان دروغین پیروی از حضرت موسی و عیسی (ع) پرداختند و سپس مدعیان پیروی از اسلام را مورد انتقاد قرار دارند و فرمودند: «در عین حال می‏بینید که هیچ شباهتی مابین سران آنها با اسلام نیست...». امام خمینی دولت‏های اسلامی را نصیحت کردند که در برابر ابرقدرت‏ها خصوصاً آمریکا مجتمع شوند و از آمریکا نترسند.