نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی در امور حسبیه و شرعیه، اجازه دادند.

امام خمینی به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی در امور حسبیه و شرعیه، اجازه دادند.