نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به مناسبت هفته بسیج پیامی خطاب به ملت ایران و بسیجیان سلحشور فرستادند.

* به دنبال استعفای امام جمعه بوشهر، امام خمینی آقای شیخ ابراهیم فاضل فردوسی را به سمت امام جمعه بوشهر و نماینده خود در استان بوشهر منصوب فرمودند.

* آقای میرحسین موسوی نخست وزیر در نامه ای به محضر امام خمینی از ایشان درخواست کردند که ساختمان‏های توقیفی دادستانی برای خوابگاه های دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد. امام موافقت خود را با این درخواست با رعایت جهات شرعیه اعلام کردند.

* امام خمینی به مناسبت هفته بسیج پیامی خطاب به ملت ایران و بسیجیان سلحشور فرستادند.
* به دنبال استعفای امام جمعه بوشهر، امام خمینی آقای شیخ ابراهیم فاضل فردوسی را به سمت امام جمعه بوشهر و نماینده خود در استان بوشهر منصوب فرمودند.
* آقای میرحسین موسوی نخست وزیر در نامه ای به محضر امام خمینی از ایشان درخواست کردند که ساختمان‏های توقیفی دادستانی برای خوابگاه های دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد. امام موافقت خود را با این درخواست با رعایت جهات شرعیه اعلام کردند.