نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مهندس بازرگان در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون بلژیک شاه را مسبب نابسامانی های کشور دانست.

مهندس بازرگان در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون بلژیک شاه را مسبب نابسامانی های کشور دانست.