نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت حلول سال جدید و عید نوروز امام خمینی در پیامی رادیو ـ تلویزیونی سال جدید را به ملت ایران تبریک گفتند و مردم را به استقامت و پایداری فراخواندند. امام خمینی ضمن تجلیل از استقامت نمازگزاران و امام جمعه تهران در روز جمعه در حین انفجار بمب در میان نمازگزاران و شهادت عده‏ای از آنان فرمودند: «... یک همچو ملتی را نمی‏تواند کسی به واسطه بمباران کردن یک جایی به واسطه شرارت‏هایی که دارد می‏شود این را منصرفش کند...». امام خمینی اظهار امیدواری کردند که سال جدید سال بیداری و استقامت باشد.

* آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور، رفسنجانی، رئیس مجلس، موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، موسوی نخست وزیر و مقامات کشوری و لشکری به مناسبت عید نوروز به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی درباره گذرا بودن تمام حوادث جهان و باقی ماندن انسان و اعمال او و لزوم نظر کردن به بعد معنوی پیروزی و ناراحت نشدن از قضاوت دیگران و حرف مردم در اطاعت اوامر الهی با حاضران سخن گفتند. امام درباره ملت ایران فرمودند: «... الآن ایران در همه جا مطرح است... برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند... و مقابل همه قدرت‏ها ایستاده‏اند... می گویند ما نه شرق را می‏خواهیم و نه غرب را، اگر شرق با ما بسازد... ما اهل جنگ نیستیم، اگر غرب همه همین طور باشد ما نیستیم. هر یک از اینها بخواهند تعدی بکنند ما تا آخر نفرمان می‏ایستیم»

* به مناسبت حلول سال جدید و عید نوروز امام خمینی در پیامی رادیو ـ تلویزیونی سال جدید را به ملت ایران تبریک گفتند و مردم را به استقامت و پایداری فراخواندند. امام خمینی ضمن تجلیل از استقامت نمازگزاران و امام جمعه تهران در روز جمعه در حین انفجار بمب در میان نمازگزاران و شهادت عده‏ای از آنان فرمودند: «... یک همچو ملتی را نمی‏تواند کسی به واسطه بمباران کردن یک جایی به واسطه شرارت‏هایی که دارد می‏شود این را منصرفش کند...». امام خمینی اظهار امیدواری کردند که سال جدید سال بیداری و استقامت باشد.
* آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور، رفسنجانی، رئیس مجلس، موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، موسوی نخست وزیر و مقامات کشوری و لشکری به مناسبت عید نوروز به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی درباره گذرا بودن تمام حوادث جهان و باقی ماندن انسان و اعمال او و لزوم نظر کردن به بعد معنوی پیروزی و ناراحت نشدن از قضاوت دیگران و حرف مردم در اطاعت اوامر الهی با حاضران سخن گفتند. امام درباره ملت ایران فرمودند: «... الآن ایران در همه جا مطرح است... برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند... و مقابل همه قدرت‏ها ایستاده‏اند... می گویند ما نه شرق را می‏خواهیم و نه غرب را، اگر شرق با ما بسازد... ما اهل جنگ نیستیم، اگر غرب همه همین طور باشد ما نیستیم. هر یک از اینها بخواهند تعدی بکنند ما تا آخر نفرمان می‏ایستیم».