نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعلامیه امام در محکومیت جنایات رژیم شاه و نداشتن عید، در صحن مطهر حضرت معصومه، مسجد بالاسر و مسجد اعظم پخش شد.

اعلامیه امام در محکومیت جنایات رژیم شاه و نداشتن عید، در صحن مطهر حضرت معصومه، مسجد بالاسر و مسجد اعظم پخش شد.