نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت فرارسیدن سال نو امام خمینی بیانیه ای در 13 ماده خطاب به ملت ایران صادر کردند. امام خمینی در این بیانیه فرمودند: «ما با کمونیسم بین الملل به همان اندازه در ستیزیم که با جهانخواران غرب به سرکردگی آمریکا و با صهیونیزم و اسراییل شدیداً مبارزه می کنیم... هر دو ابرقدرت کمی به نابودی ملل مستضعف بسته اند ... ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم». امام خمینی ضمن پشتیبانی از ارتش و سپاه آنان را به حفظ نظم و رفتار اسلامی فراخواندند. امام بر لزوم انقلابی اساسی در دانشگاه ها تأکید کردند.

به مناسبت فرارسیدن سال نو امام خمینی بیانیه ای در 13 ماده خطاب به ملت ایران صادر کردند. امام خمینی در این بیانیه فرمودند: «ما با کمونیسم بین الملل به همان اندازه در ستیزیم که با جهانخواران غرب به سرکردگی آمریکا و با صهیونیزم و اسراییل شدیداً مبارزه می کنیم... هر دو ابرقدرت کمی به نابودی ملل مستضعف بسته اند ... ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم». امام خمینی ضمن پشتیبانی از ارتش و سپاه آنان را به حفظ نظم و رفتار اسلامی فراخواندند. امام بر لزوم انقلابی اساسی در دانشگاه ها تأکید کردند.