نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه‏ای خطاب به شورای عالی قضایی، اختیارات آقای سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب را مشخص کردند.

امام خمینی در نامه‏ای خطاب به شورای عالی قضایی، اختیارات آقای سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب را مشخص کردند.