نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فرمان اعزام روحانیون به سربازی، مأمورین در کوچه ها و خیابان های قم به دستگیری روحانیون و اعزام آنان به پادگان ها نمودند.

فرمان اعزام روحانیون به سربازی، مأمورین در کوچه ها و خیابان های قم به دستگیری روحانیون و اعزام آنان به پادگان ها نمودند.