نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیونی عید نوروز را به ملت ایران تبریک گفتند. امام در پیام خود بر لزوم مبارزه با هوای نفس و کار برای رضایت خدا تأکید کردند.

امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیونی عید نوروز را به ملت ایران تبریک گفتند. امام در پیام خود بر لزوم مبارزه با هوای نفس و کار برای رضایت خدا تأکید کردند.