نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پیامی خطاب به آقای مهدی کروبی سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، امام خمینی ضمن تشکر از زحمات ایشان و ابراز رضایت از گزارش مشروح مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان شاهد فرمودند: «از قول من به آنان بگویید که من با تمام وجود به شما عشق می ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم و علاقمندم که فرد فرد شما عالم و متخصص متعهدی برای اسلام ناب محمدی و مبارزی سرسخت علیه اسلام آمریکایی و... باشید».

* در پاسخ به پیشنهاد آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر اداره امور بنای سد 15 خرداد تحت نظر وزارت نیرو و بنیاد 15 خرداد، امام خمینی با پیشنهاد ایشان موافقت کردند.

* در نامه ای خطاب به آقای احمد آذری قمی ، امام خمینی فرمودند: «هرگز در ذهنم نیست که خدای ناکرده جنابعالی کاری برخلاف اسلام بنمایید و شما از چهره های فاضل و مبارز و دلسوخته انقلاب می باشید... من در مورد روزنامه رسالت و جامعه مدرسین حرفی نمی توانم بزنم . هر طور صلاح دانستید عمل کنید. اگر در این زمینه ها حرفی زده ام و یا چیزی نوشته ام ، آن گونه که مصلحت تشخیص داده ام عمل کرده ام ».

* امام خمینی در پاسخ به نامه آقای ناطق نوری درباره جریان رأی اعتماد به هیأت دولت و آقای محتشمی ، شیوه انعکاس آن در صحن مجل

* در پیامی خطاب به آقای مهدی کروبی سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، امام خمینی ضمن تشکر از زحمات ایشان و ابراز رضایت از گزارش مشروح مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان شاهد فرمودند: «از قول من به آنان بگویید که من با تمام وجود به شما عشق می ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم و علاقمندم که فرد فرد شما عالم و متخصص متعهدی برای اسلام ناب محمدی و مبارزی سرسخت علیه اسلام آمریکایی و... باشید».
* در پاسخ به پیشنهاد آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر اداره امور بنای سد 15 خرداد تحت نظر وزارت نیرو و بنیاد 15 خرداد، امام خمینی با پیشنهاد ایشان موافقت کردند.
* در نامه ای خطاب به آقای احمد آذری قمی ، امام خمینی فرمودند: «هرگز در ذهنم نیست که خدای ناکرده جنابعالی کاری برخلاف اسلام بنمایید و شما از چهره های فاضل و مبارز و دلسوخته انقلاب می باشید... من در مورد روزنامه رسالت و جامعه مدرسین حرفی نمی توانم بزنم . هر طور صلاح دانستید عمل کنید. اگر در این زمینه ها حرفی زده ام و یا چیزی نوشته ام ، آن گونه که مصلحت تشخیص داده ام عمل کرده ام ».
* امام خمینی در پاسخ به نامه آقای ناطق نوری درباره جریان رأی اعتماد به هیأت دولت و آقای محتشمی ، شیوه انعکاس آن در صحن مجلس ، خطاب به وی فرمودند: «در جمهوری اسلامی جز در موارد نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند... .من شما را هم فردی متدین و متعهد، مبارز و دارای هوش سیاسی می دانم . برای من شما و آقای محتشمی فرقی ندارد... باید تلاش کنیم زهد و قدس اسلام ناب محمدی را از زنگارهای مقدس مآبی و تحجرگرایی اسلام آمریکایی جدا کرده و به مردم مستضعفمان نشان دهیم ما اگر توانستیم نظامی بر پایه نه شرقی و نه غربی واقعی و اسلام پاک منزه از ریا و خدعه فریب را معرفی بنماییم انقلاب پیروز شده است ».