نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی با درخواست آقای محمد عبایی مبنی بر تخصیص بخشی از اموال و دارائی‏های مصادره شده بستگان رژیم پهلوی به دفتر تبلیغات اسلامی قم، موافقت کردند.

* امام خمینی به آقای محمدجواد کشمیری اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* در پی سرنگونی هواپیماهای مسافربری توسط رژیم بعث و شهادت جمعی از مسئولان کشور از جمله آقای محلاتی نماینده امام در سپاه پاسداران، امام خمینی با صدور بیانیه‏ای فرمودند: «... جنایتکاران عفلقی که درجنگ... و بویژه جبهه‏ فاو خود را عاجز می‏بینند و سراسیمه به هر دری می‏زنند و برای نجات خود به هر حشیشی متوسل می‏شوند به جنایت مفتضحانه دیگری دست زدند که آبروی نداشته آنان را در مجامع جهان آزاد بر باد داد...».

* امام خمینی با درخواست آقای محمد عبایی مبنی بر تخصیص بخشی از اموال و دارائی‏های مصادره شده بستگان رژیم پهلوی به دفتر تبلیغات اسلامی قم، موافقت کردند.
* امام خمینی به آقای محمدجواد کشمیری اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.
* در پی سرنگونی هواپیماهای مسافربری توسط رژیم بعث و شهادت جمعی از مسئولان کشور از جمله آقای محلاتی نماینده امام در سپاه پاسداران، امام خمینی با صدور بیانیه‏ای فرمودند: «... جنایتکاران عفلقی که درجنگ... و بویژه جبهه‏ فاو خود را عاجز می‏بینند و سراسیمه به هر دری می‏زنند و برای نجات خود به هر حشیشی متوسل می‏شوند به جنایت مفتضحانه دیگری دست زدند که آبروی نداشته آنان را در مجامع جهان آزاد بر باد داد...».