نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در یادنامه‏ای درباره اشعارشان خطاب به خانم فاطمه طباطبایی فرمودند: «تو‏ای دخترم به خود‏ای و از خود سفر کن. یا لااقل به خیال سفر باش و بدان آنچه شنیدیم از ... میان تهی بوده و آنچه گفتیم لقلقه لسان، خداوند به رحمت خود تو را یاری دهد که چون نویسنده، عمر را صرف لایعنی نکنی».

* در پاسخ به تقاضای آقای موسوی اردبیلی عضو هیأت امنای جامعه الزهرا درباره تأمین هزینه مکتب جامعه الزهرای قم توسط بنیاد مستضعفان، امام خمینی به نخست وزیر دستور دادند بنیاد مستضعفان کلیه مخارج جامعه الزهرای قم را تأمین نماید.

* امام خمینی در یادنامه‏ای درباره اشعارشان خطاب به خانم فاطمه طباطبایی فرمودند: «تو‏ای دخترم به خود‏ای و از خود سفر کن. یا لااقل به خیال سفر باش و بدان آنچه شنیدیم از ... میان تهی بوده و آنچه گفتیم لقلقه لسان، خداوند به رحمت خود تو را یاری دهد که چون نویسنده، عمر را صرف لایعنی نکنی».
* در پاسخ به تقاضای آقای موسوی اردبیلی عضو هیأت امنای جامعه الزهرا درباره تأمین هزینه مکتب جامعه الزهرای قم توسط بنیاد مستضعفان، امام خمینی به نخست وزیر دستور دادند بنیاد مستضعفان کلیه مخارج جامعه الزهرای قم را تأمین نماید.