نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تبریک دکتر سیاکاپرومین استیسونس رئیس جمهور سیرالئون به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند : «امید است به یاری خدای تعالی... ملل مستضعف جهان... علیه... آمریکا... بپاخاسته و از زیر بار ستم... خود را برهانند».

در پاسخ به پیام تبریک دکتر سیاکاپرومین استیسونس رئیس جمهور سیرالئون به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند : «امید است به یاری خدای تعالی... ملل مستضعف جهان... علیه... آمریکا... بپاخاسته و از زیر بار ستم... خود را برهانند».