نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سخنرانی امام خمینی در جمع روحانیون و طلاب قم درباره لزوم مقاومت در برابر رژیم پهلوی.

سخنرانی امام خمینی در جمع روحانیون و طلاب قم درباره لزوم مقاومت در برابر رژیم پهلوی.