نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی اجازه دادند از دو نفر کشیش مسیحی برای انجام مراسم مذهبی گروگان‏های آمریکایی دعوت شود.

* چند کشیش آمریکایی با امام خمینی دیدار کردند. این عده عبارت بودند از آقایان: جیمی آلن، دال وایت (اسقف اتحادیه کشیشان)، چارلز چزارتی (معاون ریاست کلیسای آمریکایی)، چارلز کامبل (استاد مرکز مطالعات ادیان دانشگاه هاروارد)، جان والش (ازدانشگاه برنستون)، ویلیام گربی (از دانشگاه برنستون)، و توماس اریکس (استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه جرج تاون)؛ امام خمینی مفصلاً درباره وظیفه روحانیون ادیان الهی و مسئولیت روحانیون مسیح صحبت کردند. امام از مواضع و عملکرد روحانیون مسیحی در سکوت در برابر جنایات آمریکا انتقاد کردند و یادآور شدند که: «... در پاریس در عید مولود حضرت مسیح اعلامی کردیم و راجع به مظالمی که شده است ... چیزهایی نوشتیم، و مع الاسف گفته شد که پاپ اجازه نشر آن را ندادند. چرا باید یک روحانیت بزرگ مسیح با مظلوم‏ها این طور عمل بکند؟...». امام شدیداً از مواضع سکوت آمیز پاپ در برابر جنایات قدرت‏های بزرگ انتقاد کردند.

* کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی فرمودند: «... ما امروز اگر بخواهیم با این قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این میدان شکست نخوریم... [باید] اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه زراعت است...». امام در بخ

* امام خمینی اجازه دادند از دو نفر کشیش مسیحی برای انجام مراسم مذهبی گروگان‏های آمریکایی دعوت شود.
* چند کشیش آمریکایی با امام خمینی دیدار کردند. این عده عبارت بودند از آقایان: جیمی آلن، دال وایت (اسقف اتحادیه کشیشان)، چارلز چزارتی (معاون ریاست کلیسای آمریکایی)، چارلز کامبل (استاد مرکز مطالعات ادیان دانشگاه هاروارد)، جان والش (ازدانشگاه برنستون)، ویلیام گربی (از دانشگاه برنستون)، و توماس اریکس (استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه جرج تاون)؛ امام خمینی مفصلاً درباره وظیفه روحانیون ادیان الهی و مسئولیت روحانیون مسیح صحبت کردند. امام از مواضع و عملکرد روحانیون مسیحی در سکوت در برابر جنایات آمریکا انتقاد کردند و یادآور شدند که: «... در پاریس در عید مولود حضرت مسیح اعلامی کردیم و راجع به مظالمی که شده است ... چیزهایی نوشتیم، و مع الاسف گفته شد که پاپ اجازه نشر آن را ندادند. چرا باید یک روحانیت بزرگ مسیح با مظلوم‏ها این طور عمل بکند؟...». امام شدیداً از مواضع سکوت آمیز پاپ در برابر جنایات قدرت‏های بزرگ انتقاد کردند.
* کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی فرمودند: «... ما امروز اگر بخواهیم با این قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این میدان شکست نخوریم... [باید] اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه زراعت است...». امام در بخش دیگری از سخنانشان به تبیین مفهوم جامعه توحیدی پرداختند و با اشاره به تبلیغ نادرست این مفهوم در ارتش فرمودند: «... اینها خیال کردند که جامعه توحیدی معنایش این است که اصلاً ارتشی در کار نباشد. همه شان یا سرباز باشند یا همه شان سپهبد باشند. این معنایش این است که ما ارتش نداشته باشیم ...». امام بر حفظ سلسله مراتب در ارتش و اطاعت از فرماندهی تأکید کردند.