نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای خامنه‏ای رئیس جمهور امام جمعة تهران و ائمه جمعه مراکز استان‏ها با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی دربارة اهمیت نماز جمعة اتهام نقض حقوق بشر به ایران از سوی نهادهای بین المللی و انتخابات آینده برای حاضران سخنرانی کردند.

آقای خامنه‏ای رئیس جمهور امام جمعة تهران و ائمه جمعه مراکز استان‏ها با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی دربارة اهمیت نماز جمعة اتهام نقض حقوق بشر به ایران از سوی نهادهای بین المللی و انتخابات آینده برای حاضران سخنرانی کردند.