نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شورش بزرگ مردم تبریز، مردم تبریز ساختمان حزب رستاخیز، بانک‏ها، سینماها و مراکز دولتی را به آتش کشیدند دهها نفر کشته و صدها زخمی بر جای ماند.

شورش بزرگ مردم تبریز، مردم تبریز ساختمان حزب رستاخیز، بانک‏ها، سینماها و مراکز دولتی را به آتش کشیدند دهها نفر کشته و صدها زخمی بر جای ماند.