نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای موحدی کرمانی نماینده امام در شهربانی و پرسنل شهربانی و اعضای انجمن‏های اسلامی دانشجویان خارج از کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به تبلیغات ضدایرانی مبنی بر رابطة ایران و اسراییل فرمودند: «... آنها... یک کشوری که از اول با این طایفة ملعون صهیونیسم مخالفت کرده‏اند و ما که قبل از انقلاب در زمان رژیم منحط پهلوی دائماً مخالفت کرده‏ایم با آن رژیم فاسد، ما را متهم می‏کنند به این که ما از اسراییل اسلحه می‏آوریم...». امام در رابطه با فعالیت‏های ضدانقلابی منافقین فرمودند: «... کاخ سفید اعلام کرد که از این منافقین باید پشتیبانی کرد... .یک مشت جوان گول خورده انشاءالله بیدار می‏شوند و به دامن اسلام و ملت برمی گردند و حالا که خیانت سران خودشان را به کشور خودشان فهمیده‏اند و آمریکایی بودن آنها را... فهمیده‏اند، دیگر عذری ندارند...».

آقای موحدی کرمانی نماینده امام در شهربانی و پرسنل شهربانی و اعضای انجمن‏های اسلامی دانشجویان خارج از کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به تبلیغات ضدایرانی مبنی بر رابطة ایران و اسراییل فرمودند: «... آنها... یک کشوری که از اول با این طایفة ملعون صهیونیسم مخالفت کرده‏اند و ما که قبل از انقلاب در زمان رژیم منحط پهلوی دائماً مخالفت کرده‏ایم با آن رژیم فاسد، ما را متهم می‏کنند به این که ما از اسراییل اسلحه می‏آوریم...». امام در رابطه با فعالیت‏های ضدانقلابی منافقین فرمودند: «... کاخ سفید اعلام کرد که از این منافقین باید پشتیبانی کرد... .یک مشت جوان گول خورده انشاءالله بیدار می‏شوند و به دامن اسلام و ملت برمی گردند و حالا که خیانت سران خودشان را به کشور خودشان فهمیده‏اند و آمریکایی بودن آنها را... فهمیده‏اند، دیگر عذری ندارند...».