نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقایان موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، امامی کاشانی، ناطق نوری، محقق داماد و آقا زاده را به عنوان اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‏ای تعیین کردند.

* دکتر ولایتی وزیر امور خارجه و 28 تن از معاونان مدیران کل و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی بر حفظ استقلال تلاش برای خودکفایی و رهایی از وابستگی حفظ خط نه شرقی و نه غربی تأیید کردند.

* امام خمینی آقایان موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، امامی کاشانی، ناطق نوری، محقق داماد و آقا زاده را به عنوان اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‏ای تعیین کردند.
* دکتر ولایتی وزیر امور خارجه و 28 تن از معاونان مدیران کل و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی بر حفظ استقلال تلاش برای خودکفایی و رهایی از وابستگی حفظ خط نه شرقی و نه غربی تأیید کردند.