نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* سخنرانی امام در جمع اصناف و طلاب قم دربارة ضرورت پایداری تا رفع غائلة انجمن های ایالتی.

* سخنرانی امام در جمع بازاریان تهران درباره لزوم ادامه مبارزه تا لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و هشدار شدید به اسدالله علم.

* اجازه امام خمینی به آقای حسین فرطوسی در امور حسبیه و شرعیه.

* سخنرانی امام در جمع اصناف و طلاب قم دربارة ضرورت پایداری تا رفع غائلة انجمن های ایالتی.
* سخنرانی امام در جمع بازاریان تهران درباره لزوم ادامه مبارزه تا لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و هشدار شدید به اسدالله علم.
* اجازه امام خمینی به آقای حسین فرطوسی در امور حسبیه و شرعیه.