نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران و رزمندگان اسلام از مجاهدات رزمندگان تجلیل کرده و فرمودند: «... اینجانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن است می‏بوسم و بر این بوسه افتخار می‏کنم...».

* امام خمینی به آقای عیسی طرفی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران و رزمندگان اسلام از مجاهدات رزمندگان تجلیل کرده و فرمودند: «... اینجانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن است می‏بوسم و بر این بوسه افتخار می‏کنم...».
* امام خمینی به آقای عیسی طرفی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.