نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به سؤال هیأت رئیسه جامعه الزهراء قم درباره تکلیف برنامه دروس علوم دینیه بانوان قم، امام خمینی فرمودند: «تمام مدارس بانوان در قم با برنامه واحد تحت نظر هیأت محترم موسسه جامعه الزهراء به کار خود ادامه دهند که مشکلاتی پیش نیاید و اختلاف سلیقه موجب تشتت و تفرقه نشود».

در پاسخ به سؤال هیأت رئیسه جامعه الزهراء قم درباره تکلیف برنامه دروس علوم دینیه بانوان قم، امام خمینی فرمودند: «تمام مدارس بانوان در قم با برنامه واحد تحت نظر هیأت محترم موسسه جامعه الزهراء به کار خود ادامه دهند که مشکلاتی پیش نیاید و اختلاف سلیقه موجب تشتت و تفرقه نشود».