نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به مناسبت سال جدید در پیامی رادیو ـ تلویزیونی خطاب به ملت ایران فرمودند: «از خدای تبارک و تعالی خواستارم که این سال جدید را بر همة مسلمین جهان خصوصاً بر ملت عزیز ما مبارک کند...». امام خمینی با اشاره به جنایات صدام و دفاع مجامع بین المللی از جنایات صدام بر ادامه نبرد تأکید کردند.

امام خمینی به مناسبت سال جدید در پیامی رادیو ـ تلویزیونی خطاب به ملت ایران فرمودند: «از خدای تبارک و تعالی خواستارم که این سال جدید را بر همة مسلمین جهان خصوصاً بر ملت عزیز ما مبارک کند...». امام خمینی با اشاره به جنایات صدام و دفاع مجامع بین المللی از جنایات صدام بر ادامه نبرد تأکید کردند.