نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای ناطق نوری وزیر کشور و معاونان و استانداران سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام همگان را به خدمت به مردم دعوت کردند.

آقای ناطق نوری وزیر کشور و معاونان و استانداران سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام همگان را به خدمت به مردم دعوت کردند.