نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه ای به آیت الله محمدعلی اراکی، ضمن تشکر از ایشان درباره کم ضایعه بودن انقلاب اسلامی نسبت به دیگر انقلاب ها و ثمرات آن، سخن گفتند.

* در پیامی خطاب به اقشار مختلف مردم، امام خمینی تجار و کسبه را به اجتناب از اجحاف و گران فروشی و مراعات حال بدهکاران سفارش کردند.

* امام خمینی در پاسخ به نامه آقایان محمود لولاچیان و میرمحمدصادقی امامی، با تشکیل کمیته ای تحت نظر آقایان دکتربهشتی و موسوی اردبیلی برای رسیدگی به خواست های کارگران موافقت کردند.

* امام خمینی در جمع اعضای گروه پژوهش های ملی ـ اجتماعی، درباره نقش اراده الهی و وحدت ملی در پیروزی سخنانی ایراد کردند.

* امام خمینی در دیدار با سفیر واتیکان و نمایندگان پاپ فرمودند: "اقلیت های مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده اند و توافق بین ادیان بزرگ یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است".

* امام خمینی با یاسرعرفات و هیأت همراه وی دیدار کردند. در این دیدار که آقای سیداحمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی نیز حضور داشتند، امام فرمودند: ایمان بر قدرت های شیطانی غلبه خواهد کرد. امام به فلسطینی ها متذکر شدند که از ابتدای نهضت به مسئله فلسطین اهتمام داشتند و انشاءالله پس از غلبه بر مشکلات داخلی، ایران در کنار فلسطین خواهد بود.

* امام در نامه ای خطاب به اهالی میانه و توابع، از اظهار محبت و همبستگی آنان تشکر نمود

* امام خمینی در نامه ای به آیت الله محمدعلی اراکی، ضمن تشکر از ایشان درباره کم ضایعه بودن انقلاب اسلامی نسبت به دیگر انقلاب ها و ثمرات آن، سخن گفتند.
* در پیامی خطاب به اقشار مختلف مردم، امام خمینی تجار و کسبه را به اجتناب از اجحاف و گران فروشی و مراعات حال بدهکاران سفارش کردند.
* امام خمینی در پاسخ به نامه آقایان محمود لولاچیان و میرمحمدصادقی امامی، با تشکیل کمیته ای تحت نظر آقایان دکتربهشتی و موسوی اردبیلی برای رسیدگی به خواست های کارگران موافقت کردند.
* امام خمینی در جمع اعضای گروه پژوهش های ملی ـ اجتماعی، درباره نقش اراده الهی و وحدت ملی در پیروزی سخنانی ایراد کردند.
* امام خمینی در دیدار با سفیر واتیکان و نمایندگان پاپ فرمودند: "اقلیت های مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده اند و توافق بین ادیان بزرگ یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است".
* امام خمینی با یاسرعرفات و هیأت همراه وی دیدار کردند. در این دیدار که آقای سیداحمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی نیز حضور داشتند، امام فرمودند: ایمان بر قدرت های شیطانی غلبه خواهد کرد. امام به فلسطینی ها متذکر شدند که از ابتدای نهضت به مسئله فلسطین اهتمام داشتند و انشاءالله پس از غلبه بر مشکلات داخلی، ایران در کنار فلسطین خواهد بود.
* امام در نامه ای خطاب به اهالی میانه و توابع، از اظهار محبت و همبستگی آنان تشکر نموده و بر حفظ اتحاد و همبستگی ملت ایران تأکید کردند.