نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اجازه در امور حسبیه و شرعیه

امام خمینی به آقای مهدی کروبی در تصدی امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند. (صحیفه امام؛ ج 18، ص 487)