نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نظارت بر رادیو- تلویزیون و لزوم تصفیه و اصلاح آن

امام خمینی در سخنرانی در جمع اعضاى انجمن اسلامى صداى جمهورى اسلامى بر لزوم نظارت دولت بر برنامه های رادیو و تلویزیون و تصفیه و اصلاح آن تأکید داشتند. (صحیفه امام؛ ج 12، ص 439-440)