این کتاب مجموعه‌ای از چکیده‌های مقالات کنگره است. تعداد مقالات رسیده به کنگره 248 مقاله است که البته در سطوح یکسانی نبوده‌اند. حدود نیمی از آنها برای انتشار در مجموعه مقالات برگزیده شده است. اما با توجه به جذابیت موضوع بعضی از مقالات منتشر نشده و به جهت ارج نهادن به تلاش همه کسانی که دعوت کنگره را در جهت نگارش مقاله پذیرفته‌اند. چکیده همه مقالات یکجا منتشر گردیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

. انتهای پیام /*